WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Skarbnik Zarządu
 


Członkowie Zarządu
 


 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 

Członkowie Komisji RewizyjnejSposób reprezentacji:

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

opracowanie strony - Rafał Łada