WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu
Cierpiał Kazimierz

Wiceprezes Zarządu
Resler Remigiusz

Skarbnik Zarządu
Knol Zygfryd

Członkowie Zarządu
Jachura Grażyna

Łada Rafał


 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Caban Dariusz

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Mielczarek Marek 
Szuster Jadwiga


Sposób reprezentacji:

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

opracowanie strony - Rafał Łada