WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A

Huta Stara A

Krótka historia naszej miejscowości.

Huta Stara A została zakupiona przez osadników z Moraw w 1819 od księcia Bleszyńskiego Jana Trepki. W 1920
roku we wsi miał miejsce duży pożar. Do 1931 roku istniała gmina Huta Stara.  Wieś leży w Częstochowskim Obszarze rudonośnym. W okresie międzywojennym we wsi znajdowały się kopalnie rud żelaza "Maszynowy I" i "Maszynowy II" należące do Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Hutniczych "Huta Bankowa" w Poczesnej z siedzibą w Borku.  Po II wojnie światowej działała kopalnia "Tadeusz", później przemianowana na "Tadeusz I" oraz kopalnia "Maszynowy II".

Podczas II wojny światowej w dużym, ceglanym domu z 1913 roku, z którego wcześniej Niemcy wysiedlili właścicieli, znajdował się posterunekGestapo.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

Obecnie nasza miejscowość liczy 578 mieszkańców.


 

Kaplica pw. św. Marii Magdaleny

 

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A

OSP Huta Stara A


 


opracowanie strony - Rafał Łada