WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A

Stowarzyszenie


Stowarzyszenia Wspólnie dla rozwoju Huty Starej A

Stowarzyszenie nasze powstało z inicjatywy mieszkańców i przyjaciół Huty Starej A.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Huta Stara A. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

opracowanie strony - Rafał Łada