WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A

Strona główna

Witamy na stronach, 
Stowarzyszenia Wspólnie dla rozwoju Huty Starej A
Stowarzyszenie nasze powstało z inicjatywy mieszkańców i przyjaciół Huty Starej A.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Huta Stara A. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

opracowanie strony - Rafał Łada